miejsce gdzie biznes łączy się z prawem

Tylko połączenie wiedzy i doświadczenia ekspertów z dziedziny ekonomi, biznesu, strategii i prawa przyczynią się do skutecznego uzdrowienia zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorstwa.
Pomagamy w znajdowaniu prawnych i finansowych rozwiązań podmiotom, które utraciły płynność i nie regulują swoich zobowiązań. Dzięki nam możesz uniknąć bankructwa, ochronić swój majątek przed egzekucją, pozyskać czas na rozwiązanie przejściowych problemów.

Misją spółki Capital Restructuring jest  świadczenie usług prawnych i finansowych w celu ratowania przedsiębiorstw borykających się z utratą płynności finansowej lub zagrożonych niewypłacalnością przed upadłością, wykorzystując nowe przepisy prawa restrukturyzacyjnego oraz połączenie wiedzy prawnej z doświadczeniem biznesowym naszego zespołu.

Adres

Capital Restructuring Sp. z o.o.
ul. Stary Rynek 77
61-772 Poznań
T: +48 798 506 003
Wojciech Wiśniewski: +48 500 522 306
Karolina Laurentowska-Perez: +48 660 525 404
Marcin Wilk: +48 604 976 226
E: biuro@capitalrestructuring.pl

Copyright 2020. Created by Elcreo