1

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który jeszcze spełnia ciążące na nim zobowiązania, jednakże ma świadomość, że w najbliższym czasie nie będzie ich w stanie regulować, wobec czego grozić mu będzie stan niewypłacalności. Postępowanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są w stanie porozumieć się z większością swoich wierzycieli. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najbardziej odformalizowane.

2

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który nie spełnia ciążących na nim zobowiązań, prowadzone są już przeciwko niemu postępowania egzekucyjne, jednakże możliwe jest wypracowanie porozumienia z wierzycielami. Może być prowadzone jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

3

Postępowanie UKŁADOWE

Postępowanie o zatwierdzenie układu przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który jeszcze spełnia ciążące na nim zobowiązania, jednakże ma świadomość, że w najbliższym czasie nie będzie ich w stanie regulować, wobec czego grozić mu będzie stan niewypłacalności. Postępowanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są w stanie porozumieć się z większością swoich wierzycieli. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najbardziej odformalizowane.

4

POSTĘPOWANIE SANACYJNE

Postępowanie sanacyjne jest najbardziej rygorystyczne spośród postępowań restrukturyzacyjnych. Jest bardzo podobne do dawnego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, jednakże z tą różnicą, iż nie powoduje ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, natomiast przyjęcie układu następuje na samym końcu, już po wykonaniu czynności sanacyjnych.

Postępowanie restrukturyzacyjne to szansa dla przedsiębiorców w kryzysie. Przedsiębiorstwa borykające się z trudnościami finansowymi, z nawarstwieniem zobowiązań, czy posiadające liczne egzekucje komornicze mają możliwość wyjścia ze swoich problemów poprzez wybór jednej z form restrukturyzacji. Kompleksowe rozwiązania można znaleźć w obowiązującej ustawie – Prawo Restrukturyzacyjne, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 r. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu praw wierzycieli. Wszystkie rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych mają jedną zasadniczą zaletę (szczególnie w dobie panującej epidemii) – dają możliwość odroczenia płatności zobowiązań powstałych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego na czas trwania tego postępowania i ich spłatę na warunkach ustalanych w ramach układu zawieranego z wierzycielami. Dzięki temu wstrzymana jest możliwość dochodzenia należności przez wierzycieli (powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Pomoc w pozyskaniu dodatkowego kapitału oraz znalezieniu inwestorów gotowych kupić zorganizowane przedsiębiorstwo.

Adres

Capital Restructuring Sp. z o.o.
ul. Stary Rynek 77
61-772 Poznań
T: +48 798 506 003
Wojciech Wiśniewski: +48 500 522 306
Karolina Laurentowska-Perez: +48 660 525 404
Marcin Wilk: +48 604 976 226
E: biuro@capitalrestructuring.pl

Wypełnij formularz

Copyright 2020. Created by Elcreo