Postępowanie sanacyjne Firmy Frankiewicz.

Z dumą informujemy, że po ponad dwóch i pół roku wytężonej pracy udało Nam się z sukcesem zakończyć postępowanie sanacyjne Firmy Frankiewicz.

W postępowaniu brało udział ponad 200 wierzycieli, a łączna kwota ich wierzytelności przekraczała 100 mln PLN. Warto zaznaczyć, iż w postępowaniu brały udział, aż cztery największe Banki w Polsce, co stanowiło dodatkowe wyzwanie.

Postępowanie zakończyło się prawomocnym zatwierdzeniem układu,
a 26 stycznia 2023 r. w MSiG ukazało się obwieszczenie o jego zakończeniu.
Jest to już drugie, zakończone sukcesem postępowanie restrukturyzacyjne dotyczące podmiotów z Grupy Frankiewicz, przeprowadzone z udziałem Capital Restucturing Sp. z o.o.

Z ramienia Capital Restucturing Sp. z o.o. oba postępowania prowadził Wojciech Wiśniewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *