RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚCI

Chcemy z naszymi Klientami podzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie restrukturyzacji oraz przygotowania strategii biznesu w celu wyjścia z kłopotów finansowych.

Posiadamy wysoce wykwalifikowaną kadrę ekspertów, która doradzi w zakresie wyboru odpowiedniego modelu restrukturyzacji (w tym przygotowanie planu restrukturyzacji i nadzorem nad wdrożeniem działań) oraz przygotuje profesjonalny wniosek do sądu w celu rozpoczęcia postępowania, które ochroni majątek dłużnika oraz pomoże w odzyskaniu płynności finansowej, a także doprowadzi do umorzenia części zobowiązań poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

Capital Restructuring zajmuje się pomocą prawną i biznesową zadłużonym firmom oraz udzielaniem ochrony prawnej właścicielom firm i członkom zarządu spółek.

Tylko połączenie wiedzy i doświadczenia ekspertów z dziedziny ekonomii, biznesu, strategii i prawa przyczynią się do skutecznego uzdrowienia zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorstwa oraz skutecznego przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje!

Nasza oferta

1

Przeprowadzanie dokładnej analizy stanu przedsiębiorstwa i dokonanie optymalnego wyboru odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego (z czterech możliwych).

2

Sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, wniosków o restrukturyzacje lub ewentualnie upadłość, sporządzanie planów restrukturyzacyjnych.

3

Sporządzanie planów restrukturyzacyjnych oraz przygotowywanie działań prawnych, zarówno dla dłużników jak i wierzycieli.

4

Pomoc prawników, doradców podatkowych.

5

Pomoc w zawieraniu ugód i negocjacji z bankami, wierzycielami handlowymi oraz publiczno-prawnymi.

6

Pomoc w pozyskaniu dodatkowego kapitału oraz znalezieniu inwestorów gotowych kupić zorganizowane przedsiębiorstwo.

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI, KTÓRE PROWADZIMY

  • pełnienie funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka,
  • przeprowadzanie procesów due diligence w celu dokonania analizy przedrestrukturyzacyjnej i dokonania optymalnego wyboru odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego
  • ścisłą współpracę z nadzorcą i zarządcą w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz syndykiem w postępowaniu upadłościowym
  • sporządzanie wniosków o zatwierdzenie układu, wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz ze wstępnymi planami restrukturyzacyjnymi
  • reprezentowanie dłużnika i wierzycieli w procesach negocjacyjnych oraz postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
  • przygotowywanie strategii działań prawnych, zarówno dla dłużników jak i wierzycieli, współpraca z najlepszymi ekspertami z dziedziny doradztwa inwestycyjnego i strategii biznesowej, zarządzania, ekonomii, księgowości, doradcami podatkowymi, prawnikami, biegłymi z dziedziny wyceny ruchomości, nieruchomości, przedsiębiorstw
  • pozasądowa restrukturyzacja zadłużenia
  • doradztwo w zakresie nabywania wierzytelności w sytuacjach nietypowych, w tym przeprowadzanie analiz prawnych i negocjowanie umów nabycia portfeli wierzytelności

Adres

Capital Restructuring Sp. z o.o.
ul. Stary Rynek 77
61-772 Poznań
T: +48 798 506 003
E: biuro@capitalrestructuring.pl

Copyright 2020. Created by Elcreo