Nasza oferta

1

Przeprowadzanie dokładnej analizy stanu przedsiębiorstwa i dokonanie optymalnego wyboru odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego (z czterech możliwych).

2

Sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, wniosków o restrukturyzacje lub ewentualnie upadłość, sporządzanie planów restrukturyzacyjnych.

3

Sporządzanie planów restrukturyzacyjnych oraz przygotowywanie działań prawnych, zarówno dla dłużników jak i wierzycieli.

4

Pomoc prawników, doradców podatkowych.

5

Pomoc w zawieraniu ugód i negocjacji z bankami, wierzycielami handlowymi oraz publiczno-prawnymi.

6

Pomoc w pozyskaniu dodatkowego kapitału oraz znalezieniu inwestorów gotowych kupić zorganizowane przedsiębiorstwo.

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI, KTÓRE PROWADZIMY

  • pełnienie funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka,
  • przeprowadzanie procesów due diligence w celu dokonania analizy przedrestrukturyzacyjnej i dokonania optymalnego wyboru odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego
  • ścisłą współpracę z nadzorcą i zarządcą w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz syndykiem w postępowaniu upadłościowym
  • sporządzanie wniosków o zatwierdzenie układu, wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz ze wstępnymi planami restrukturyzacyjnymi
  • reprezentowanie dłużnika i wierzycieli w procesach negocjacyjnych oraz postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
  • przygotowywanie strategii działań prawnych, zarówno dla dłużników jak i wierzycieli, współpraca z najlepszymi ekspertami z dziedziny doradztwa inwestycyjnego i strategii biznesowej, zarządzania, ekonomii, księgowości, doradcami podatkowymi, prawnikami, biegłymi z dziedziny wyceny ruchomości, nieruchomości, przedsiębiorstw
  • pozasądowa restrukturyzacja zadłużenia
  • doradztwo w zakresie nabywania wierzytelności w sytuacjach nietypowych, w tym przeprowadzanie analiz prawnych i negocjowanie umów nabycia portfeli wierzytelności

Adres

Capital Restructuring Sp. z o.o.
ul. Stary Rynek 77
61-772 Poznań
T: +48 798 506 003
Wojciech Wiśniewski: +48 500 522 306
Karolina Laurentowska-Perez: +48 660 525 404
Marcin Wilk: +48 604 976 226
E: biuro@capitalrestructuring.pl

Wypełnij formularz

Copyright 2020. Created by Elcreo