Podsumowanie Roku 2023

Rok 2023 był dla nas czasem pełnym wyzwań, ale również obfitował w sukcesy. Capital Restructuring w minionym roku:
  • został ustanowiony syndykiem w 19 upadłościach konsumenckich
  • został ustanowiony zarządcą w postępowaniu sanacyjnym Tomasza Stępnia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zagroda nad Wartą (NIP 83220432409)
  • brał udział w postępowaniu o zatwierdzenie układu Interkobo Property sp. z o.o. sp. k. sp. k., które zakończyło się zatwierdzeniem układu (KRS 0000272486)
  • złożył wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa Yego Design sp. z o.o. – w toku postępowania, dzięki staraniom Spółki, upadły oraz nowy nabywca zawarli umowę sprzedaży przedsiębiorstwa.
  • został ustanowiony również nadzorcą układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Dariusza Kłysa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Roboty Drogowe Dariusz Kłys (NIP 7321075413)
  • został syndykiem w upadłości Arjan spółka z o.o. sp. k. (KRS 0000435543)
  • został tymczasowym nadzorcą sądowym w postępowanie o ogłoszenie upadłości Koncesjonowanego Biura Ochrony „Servo” Kur i Wspólnicy sp. j. (KRS 0000035447)
2024 rok Capital Restructuring sp. z o.o. rozpoczęło kolejnym sukcesem – zatwierdzeniem układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu spółki Rol-Gaiki sp. z o.o. (KRS 0000570742)  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *